Sonraki yazı
Seyahat ile geçen uzun yıllar içinde Batı siyasetinin yönelimlerini anlamanın…