Sonraki yazı
Çağımız bir karmaşalar çağı, kafası ve duyguları karışık, pusulası ayar…