Sonraki yazı
Eski devirlerdeki tüm imparatorluklar gibi Osmanlı Devleti de patrimonyal bir…