Sonraki yazı
Tanzimat neden ortaya çıktı? Halil İnalcık’a göre Tanzimat iki boyuttan…